SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Education 1,2 - B01418
Title: Tělesná výchova 1,2
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 366
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Annotation -
aa
Last update: Topičová Vladěna (06.07.2007)
Teaching methods - Czech

Harmonogram cirkulace a lokalizace výuky jsou vždy před zahájením zimního semestru zveřejněny na webových stránkách ÚTV a na nástěnkách na ÚTV i děkanátu.

Volitelný předmět si studenti zapisují při zápisu do dalšího ročníku do indexu a SISu.

Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře. Jejich termíny jsou zveřejněny vždy na začátku semestru na webových stránkách ÚTV a na nástěnce ÚTV.

Last update: Kolářová Jana (02.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html