SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Summer Training Course 3 - B01196 (elective subject)
Title: Letní výcvikový kurz 3
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/40, C [HS]
Extent per academic year: 40 [hours]
Capacity: 60
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: telvy@lf1.cuni.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Adiktologie
Adiktologie-kombinovaná
Ergoterapie
Fyzioterapie
výjimka pro zápis VP
Nutriční specialista
Nutriční specialista - kombinovaná f.
Porodní asistentka
Lékařství
Adiktologie navazující
Adiktologie navazující kombinovaná
Nutriční terapeut
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Annotation - Czech
Last update: Vladěna Topičová (10.11.2008)
zaměření na cykloturistiku a vysokohorskou turistiku
Syllabus - Czech
Last update: Marcela Holanová (07.05.2018)

LETNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ je předmět volitelný pro všechny ročníky a obory.

Obsahem předmětu je získání a zdokonalení pohybových dovedností v přírodním prostředí, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti v přírodě.

Kurzy probíhají různými formami v různých prostředích v týdenních turnusech.

Pobytový zpravidla ve Výcvikovém středisku RUK v Dobronicích, vodácký většinou sjezdem Vltavy, cykloturistický v Krušných horách.

Posluchači, kteří mají zájem o tento kurz, si ho zapíší do SISu na začátku letního semestru dle termínu vypsaného pro ostatní volitelné předměty studijním oddělením.

Zapsaní studenti následně obdrží informativní mail o přihlašování a termínech.

Student si předmět LVK může zapsat v daném akademickém roce pouze jeden.

Informace a pokyny jsou na začátku letního semestru zveřejněny též na webových stránkách ÚTV.

Kurzy jsou ukončeny zápočtem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html