Massage Course for Sport and Fitness - B00792 (elective subject)
Title: Kurz sportovní a rekondiční masáže
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/50, C [HS]
Extent per academic year: 50 [hours]
Capacity: 36
Min. number of students: 24
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 792
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
výjimka pro zápis VP
Lékařství
Nutriční terapeut
Všeobecná sestra
Klinický předmět
Zubní lékařství
Pre-requisite : {splněna jedna z anatomií}
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech
KURZ SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE je předmět volitelný pro 2. a vyšší ročníky všech forem studia. Podmínkou přihlášení je úspěšně složená zkouška z Anatomie.
Výuka ve formě přednášek a praktik probíhá jako týdenní kurz v letním období (červenec a srpen) ve Výukovém středisku RUK v Peci p. Sněžkou. Posluchači, kteří mají o tento kurz zájem, si ho zapíší do SISu na začátku letního semestru v termínu přihlašování volitelných předmětů vypsaném studijním oddělením.

V průběhu letního semestru obdrží informativní mail k přihlašování na kurz. Následně se musí přihlásit osobně na ÚTV do jednotlivých turnusů a zaplatit poplatek za kurz.

Informace a pokyny jsou na začátku letního semestru zveřejněny též na webových stránkách ÚTV.

Při zápisu do jednotlivých turnusů mají do určitého přesně stanoveného termínu přednost studenti, kteří mají předmět zapsaný řádně v SISu. Není-li po tomto období kapacita naplněna, mohou se dále hlásit i studenti, kteří nenárokují kredity.

Kurz je ukončen pro studenty zapsané v SISu zápočtem.

Last update: Holanová Marcela (31.01.2018)
Literature - Czech

Capko, J.: Fyzikální terapie. Grada 2001

Čihák, R.: Anatomie člověka. Grada 2001

Kol.autorů.: Alternativní medicína. Grada 2002

Krejčová, I.: Thajské masáže. Fontána 2001

Kvapilík, J.: Sportovní masáž pro každého. Olympia, Praha 1991

Lewit, K.: Manipulační léčba. Sdělovací technika 2003

Riegelová, J.: Rekreační sportovní masáž. UP Olomouc 2002

Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie člověka. Grada 2001

Last update: Holanová Marcela (22.06.2017)
Registration requirements - Czech

Doporučeno pro všechny obory 2., 3., 4., 5., 6. ročník

Last update: DSVOBOD (20.02.2012)