SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Education 2 - B00494 (Všeobecné lékařství)
Title: Tělesná výchova 2
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 494
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Annotation - Czech
Na rozdíl od patogenetického myšlení prosazujeme salutogenetický model, který akcentuje psychosociální faktory zdraví a chápe je jako kvantifikovatelné kontinuum.Výuka tělesné výchovy je zaměřena na získání potřebných vědomostí, znalostí a pohybových dovedností s přihlédnutím na specifiku oboru studia.
Last update: Kolářová Jana (10.02.2020)
Syllabus - Czech

Zaměření na kolektivní míčové sporty.

Posluchači si zvolí sport z dané nabídky dle vlastního výběru.

Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti.

Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře. Jejich termíny jsou zveřejněny vždy na začátku semestru na webových stránkách ÚTV a na nástěnce ÚTV.

Last update: Kolářová Jana (10.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html