SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Microbiology 2 - B00382 (Všeobecné lékařství)
Title: Mikrobiologie 2
Guaranteed by: Institute of Immunology and Microbiology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00351)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: RNDr. Jan Novák, jan.novak2@lf1.cuni.czPro praktická cvičení: plášť a obuv do laboratoře na celý blok praktik.
Additional information: http://uim.lf1.cuni.cz
Old code: 382
Guarantor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Pre-requisite : {Prerekvizity pro zápis Mikrobiologie 2 pro LEK}, B03122
Co-requisite : B03121, B03123
Interchangeability : B03163
Is incompatible with: MB140P70
Is pre-requisite for: B02939, B02088
Is interchangeable with: B03163
Files Comments Added by
download FORMULÁŘ protokolu praktika.doc FORMULÁŘ protokolu pro praktická cvičení RNDr. Běla Potužníková
download Klinická mikrobiologie - GIT.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - GIT RNDr. Běla Potužníková
download Klinická mikrobiologie - IMC.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - IMC RNDr. Běla Potužníková
download Klinická mikrobiologie - RESPIRAČNÍ INFEKCE.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - RESPIRAČNÍ INFEKCE RNDr. Běla Potužníková
download Klinická mikrobiologie - SEPSE.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - SEPSE RNDr. Běla Potužníková
download Klinická mikrobiologie infekcí kůže a měkkých tkání.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie infekcí kůže a měkkých tkání RNDr. Běla Potužníková
download Prednasky_Mikrobiologie_2_ZS_2020_2021.xlsx rozpis přednášek Mikrobiologie 2, ZS 2020_2021 RNDr. Jan Novák, Ph.D.
download publ. rozpis praktik a rozdělení studentů_ZS20-21.xlsx rozpis praktických cvičení Mikrobiologie 2 ZS 20-21 RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
download TÉMATA_SEMINÁRNÍCH_PRACÍ.doc Témata seminárních prací RNDr. Běla Potužníková
Annotation -
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (23.05.2019)
Provides basic information on general and specialised human medical microbiology, virology, mycology and parasitology. Describes important human pathogens, their characteristic properties, pathogenicity mechanisms of the diseases they induce, and basics of the antibiotic, antifungal, antiviral and antioparasitic therapy of the diseases. In practical hands-on learning provides important skills for bacteriological investigation of selected samples. The student will learn technics for clinical specimen collection, strategy of microbial identification and anti-microbial therapy.
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (26.09.2019)

Seznámení studentů se striktními i potenciálně patogenními humánními mikroby, patogenezou onemocnění, která vyvolávají, diagnostickými postupy k jejich průkazu, možnostmi léčby a prevence těchto infekcí. V praktické části je kladen důraz na poznání algoritmu práce mikrobiologické laboratoře při vyšetření.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (23.05.2019)
 • Diagnostic Techniques in Clinical microbiology, Interpretation of Laboratory Tests Results
 • Normal Microflora of Humans.
 • Agents of Urinary Tract Infections
 • Infections in pregnancy. Transmission Risks To Foetus.
 • Sexually Transmitted Infections
 • Agents of Infections of GIT
 • Clinical Microbiology of Skin, Soft Tissue, Bone and Junction Infectioons
 • Agents of Respiratory Tract Infections
 • Infections of Heart and Circulation
 • Infections in Childhood
 • Infections in Immunocompromised
 • Agents of CNS Infections
 • Epidemiology of Serious Community Infections. Hospital-acquired Infections
 • Principles of Antiinfectious Therapy. Centre for Antimicrobial Therapy.

 

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. (20.10.2020)

Základní literatura

 

 • Julák J.: Úvod do lékařské bakteriologie. Karolinum, Praha 2015. ISBN 978-80-246-3210-0
 • Goering R. V., Dockrell H. M., Zuckermn M., Roitt I. M., Chiodini P. L.: Mimsova lékařská mikrobiologie. Triton, Praha 2016. ISBN 978-80-7387-928-0
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.

Doporučená literatura

 • Tomáš Zima et al. Laboratorní diagnostika (Třetí, přepracované a rozšířené vydání), kapitola Laboratorní diagnostika v mikrobiologii. Galén, 2013.
 • Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.
 • Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1. vyd. 1996.
 • Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011.

E-literatura, ÚVI 1.LF UK

 • Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Medical Microbiology, Seventh Edition
 • Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini, Mims' Medical Microbiology, Fifth Edition
 • David Greenwood, Richard Slack, Michael Barer, W L Irving, Medical Microbiology, 2012 Eighteenth Edition
Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. (25.09.2020)

MS Teams: Mikrobiologie 2 20/21 B03163

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (26.09.2019)

Přednášky, semináře: velká posluchárna Purkyňova ústavu. Zápočet bude udělen (mimo jiné) na základě zápočtového testu konaného na poslední přednášce. V případě registrované účasti (pomocí ISIC) na 10 přednáškách nebude nutné psát zápočtový test.


Bloková praktická cvičení v rozsahu 1 týdne: praktikárny Ústavu imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2, zadní vchod, přízemí. 

 • Aktivní a úspěšná účast je nutná pro získání zápočtu.
 • První den praktik budou znalosti z letního semestru ověřeny vstupním testem (limit pro vstup je 20 správných otázek z 30). 
 • Náplní těchto praktik je určení mikrobiálního agens z připravených vzorků a kazuistik a následné doporučení terapie.
 • V průběhu praktik budou užívány kultivační, mikroskopické a další diagnostické techniky včetně určení citlivosti na antibiotika.
 • Rozdělení studentů do skupin je vyvěšeno na SISu.
 • Poslední den praktik budou studenti prezentovat zvolené téma (seminární práce) formou krátké 10 minutové prezentace.
 • Každý student si na praktická cvičení přinese vlastní zámek na šatní skříňku, plášť a obuv na přezutí do prostor praktikáren.
Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (23.05.2019)

Pro zápis předmětu: prerekvizita B00035 Mikrobiologie 1.
Praktická cvičení: plášť, obuv, psací potřeby. Týden před zahájením praktik si každý posluchač vyzvedne v přípravce praktik tampón na výtěr z krku. V pondělí ráno před hygienou dutiny ústní si odebere vlastní vzorek a přinese jej na praktická cvičení ke zpracování.

Registration requirements - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (23.05.2019)

zápočet Mikrobiologie I, prerekvizity

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (23.05.2019)

zápočet na základě docházky a absolvování praktik, zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html