SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Education 1 - B00366 (Všeobecné lékařství)
Title: Tělesná výchova 1
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 366
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Comes under: Povinné LEK20 2.r._23/24
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Is pre-requisite for: B00478, B80478
Annotation - Czech
Na rozdíl od patogenetického myšlení prosazujeme salutogenetický model, který akcentuje psychosociální faktory zdraví a chápe je jako kvantifikovatelné kontinuum.Výuka tělesné výchovy je zaměřena na získání potřebných vědomostí, znalostí a pohybových dovedností s přihlédnutím na specifiku oboru studia.
Last update: Erudio (30.08.2006)
Syllabus - Czech

Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti.

Last update: Kolářová Jana (07.02.2020)
Literature - Czech

Povinná:

  • Dovalil, Josef. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. [Praha]: Olympia, 1986, 208 s. ISBN .
  • Arteaga Gómez, Ruth. Aerobik a step aerobik. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009, 192 s. ISBN 978-80-7360-854-5.
  • Hájková, Jana. Aerobik - soutěžní formy : kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006, 183 s. ISBN 80-247-1311-X.
  • Havlíčková, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I : obecná část. Praha: Karolinum, 1999, 203 s. ISBN 978-80-7184-875-2.
  • Choutka, Miroslav, Dovalil, Josef. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1987, 318 s. ISBN .
  • Máček, Miloš, Máčková, Jiřina. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: Onyx, 1995, 95 s. ISBN 80-85228-20-3.
  • Máček, Miloš, Vávra, Jan. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1988, 353 s. ISBN .
  • Cooper, Robert K. Health and Fitness Excellence: The Scientific Action Plan. Boston: Houghton Mifflin; First Printing edition, 1988, 523 s. ISBN .

Last update: Kolářová Jana (07.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Výuka je zakončena v každém semestru zápočtem. Součástí zápočtu I. ročníku je test z plavání.

Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře.

Last update: Kolářová Jana (07.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html