Winter Training Course I. - B00069 (elective subject)
Title: Zimní výcvikový kurz I.
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018 to 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25, C [HS]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: 40
Min. number of students: 30
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: telvy@lf1.cuni.cz
Old code: 69
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Lékařství
Nutriční terapeut
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ je předmět volitelný pro všechny ročníky a formy studia. Výuka probíhá jako týdenní pobyt na horách, kombinující sjezdové lyžování, běžecké lyžování a snowboarding.

Obsahem předmětu je získání lyžařských a snowboardingových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních účincích pohybové činnosti v horském prostředí. Dále poskytnutí a organizace pomoci při úrazu, všeobecné zásady bezpečného pobytu na horách a sociální a společenské aspekty zde provozovaných aktivit.

Posluchači, kteří mají o tento kurz zájem, si ho na začátku zimního semestru zapíší do SISu v termínu určeném pro ostatní volitelné předměty dle pokynů studijního oddělení.

Zapsaní studenti následně obdrží informativní mail o přihlašování a termínech.

Lůžková kapacita v jednotlivých objektech je objednávána podle počtu studentů zapsaných řádně do SISu.

Informace a pokyny jsou na začátku zimního semestru zveřejněny též na webových stránkách ÚTV.

Kurz je ukončen zápočtem.

Last update: Holanová Marcela (22.06.2017)