Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Eva Slavíčková   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 13.06.2022   
Actual until: 01.12.2022   
Notice created: 15.06.2022 11:35   
Last change: 24.06.2022 10:06 
Katedra tělesné výchovy - změna místností 

Od 23. 6. 2022 jsou místnosti KTV č. 22 a 23 přestěhovány o patro níže do místností č. 014 a 015.2 (patro -1, suterén)

Sekretariát katedry naleznete v přízemí fakulty v místnosti č. 20.

 

Místnost 014

Mgr. Radek JENČEK - vedoucí katedry

Mgr. Daniel SIMMER - tajemník katedry

 

Místnost 015.2

LEKTOŘI:

Mgr. Petr HEJNIC

Mgr. Eva KINDERMANNOVÁ

Mgr. Michal MRTKA

Mgr. Jana MÜLLEROVÁ

Mgr. et Mgr. Petra TOMŠOVÁ, DiS., Ph.D.

 

Místnost 20

Mgr. Eva Slavíčková - sekretářka katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html