Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HPOP0022 Administrative Law II
Schedule item:    
Person: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.   
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)   
Actual from: 14.06.2022   
Actual until: 31.08.2022   
Notice created: 14.06.2022 19:31   
Last change: 14.06.2022 19:35 
Zápočet SP II - JUDr. P. Svoboda 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ke splnění zápočtu na mých seminářích z předmětu Správní právo II vypracujte právní rozbor k problematice příkazního řízení a přezkumného řízení, řešené rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27.8.2020 č. j. 6 As 148/2020-28.

Obsah: v právním rozboru je třeba stručně a jasně rozebrat (1) klíčovou právní otázku, (2) podstatu právní argumentace soudu a (3) právní závěr soudu, dále (4) Váš osobní názor, zda či do jaké míry s právním závěrem soudu souhlasíte, či nikoli, a na základě jaké právní argumentace. Právní argumentace musí vždy vycházet z citovaných zákonných ustanovení.

Rozsah: cca 1 strana A4.

Termín: právní rozbory mi zašlete e-mailem nejpozději do 30. června 2022.

Děkuji, s pozdravem

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html