Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PSPH621K Sport Games I
Schedule item:    
Person: Mgr. Michaela Běhanová   
Department: Sportovní hry (51-600300)   
Actual from: 14.06.2022   
Actual until: 14.06.2023   
Notice created: 14.06.2022 12:01   
Last change: 14.06.2022 12:01 
Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL 

Náhradní termín zápočtů za florbal 24.6. 8-9.30 - nafukovačka

 

písemné testy + dovednostní testy

 

hlásit se přes SIS

   

Attachments  
621k červen.pdf, 34,9 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html