Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0006 Culture of the Spoken Word I
Schedule item:    
Person: MgA. Alena Špačková   
Department: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)   
Actual from: 04.06.2022   
Actual until: 08.09.2022   
Notice created: 04.06.2022 22:57   
Last change: 04.06.2022 22:57 
Výsledky zápočtové písemky 

Text lístku viz lístek k předmětu LPAS13.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html