Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0805 Administrative Law IV
Schedule item:    
Person: Eva Preclíková   
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)   
Actual from: 02.06.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 02.06.2022 09:38   
Last change: 02.06.2022 09:38 
KLP č. 2 - ze dne20.5.2022 včetně zadání a řešení 

Sděluji vám, že do Is byly vloženy výsledky. Nahlížení do prací je v úředních hodinách na sekretarátu katedry. Případné konzultace si musíte dohodnout mailem s vyučujícím, který práci opravoval. Současně v příloze je zveřejněno zadání a řešení práce.

   

   

Attachments  
KLP č.2 - 20.5.2022 - zadání + řešení.docx, 17,6 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html