Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PSPH621 Sport Games I
Schedule item:    
Person: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.   
Department: Sportovní hry (51-600300)   
Actual from: 19.05.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 19.05.2022 15:59   
Last change: 19.05.2022 15:59 
Sportovní hry I - test z pravidel softballu 

V přílohách najdete ofocené archy své hodiny s docházkou a se splněným/nesplněným testem z pravidel softballu.

• Pro splnění testu z pravidel, musíte mít méně než 6 chyb!

Opravné termíny jak pro praktické zápočty, tak i ústní přezkoušení pravidel vyvěsíme s kolegou Carbochem opět na nástěnku do SISU (nejpozději do konce května). Budou vypsány pouze 2 opravné termíny - jeden v červnu a jeden v září.

Hezký víkend, Petra Pravečková

   

Attachments  
Test z pravidel softballu a docházka.pdf, 1,7 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html