Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Martina Bárová   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 17.05.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 17.05.2022 14:11   
Last change: 17.05.2022 14:11 
Konzultační hodiny členů katedry trestního práva v LS 2021/2022 - pouze po e-mailové domluvě 

LS 2021/2022

 

Konzultační hodiny všech členů katedry se během zkouškového období nekonají.

 

Jsou možné pouze individuální konzultace po předchozí e-mailové domluvě.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html