Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HPOP0048 European Law II
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 11.05.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 12.05.2022 13:59   
Last change: 12.05.2022 14:04 
I. opravný termín písemné části kombinované zkoušky z EP II. 
   

Attachments  
sdělení vedoucího katedry - prví opravný termín písemné části závěrečné zkoušky z předmětu EP II..pdf, 152,9 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html