Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 10.05.2022   
Actual until: 10.05.2023   
Notice created: 10.05.2022 07:12   
Last change: 10.05.2022 07:12 
Konzultační hodiny doc. Morávka dne 10. 5. 2022 ZRUŠENY 

Konzultační hodiny doc. Morávka se dne 10. května 2022 ruší.

Náhradní termín konzultace, příp. on-line konzultaci lze dohodnout prostřednictví elektronické pošty.  

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html