Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HDPV0107 Medical Law - case study
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 04.05.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 04.05.2022 23:03   
Last change: 04.05.2022 23:03 
Prezentace Mgr. Váchy - Etické aspekty poskytování zdravotních služeb - kazuistiky 
   

Attachments  
Etické aspekty poskytování zdravotních služeb kazuistiky 2022.pptx, 13,5 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html