Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HPOP0011 Business Law I
Schedule item:    
Person: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 03.05.2022   
Actual until: 15.09.2022   
Notice created: 03.05.2022 09:19   
Last change: 03.05.2022 09:19 
Klasifikovaný zápočet - celokatederní testy 

Celokatederní testy z Obchodního práva I (nová akreditace) se uskuteční v těchto termínech:

- 17. 5. od 17 hod.
- 9. 6. od 17 hod.
- 14. 9. od 17 hod.

Pro účast na celokatederním testu je nezbytné předchozí přihlášení na tuto formu kontroly studia v SIS. Přihlašování v SIS bude zpřístupněno v nejbližší době.

V celokatederním testu nebude obsažena tato materie: právo podnikatelských seskupení, nadnárodní obchodní korporace, přeměny obchodních korporací.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html