Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HDPV0107 Medical Law - case study
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 29.04.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 29.04.2022 08:17   
Last change: 29.04.2022 08:17 
Prezentace mgr. Dany Juráskové - Řízení zdravotnického zařízení 
   

Attachments  
Řízení FN a LLKL_prezentace _4_2022.pptx, 4,3 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html