Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Eva Slavíčková   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 12.04.2022   
Actual until: 15.09.2022   
Notice created: 12.04.2022 12:55   
Last change: 20.04.2022 10:47 
Letní tělovýchovné kurzy 2022 

Nabídka letních tělovýchovných kurzů 2022 KTV PF UK viz příloha

   

Attachments  
PF UK LTVK 2022.pdf, 2,3 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html