Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HPOP0048 European Law II
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 05.04.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 05.04.2022 10:48   
Last change: 05.04.2022 10:48 
první termín písemné části závěrečné zkoušky z předmětu EP II.. LS AR 2021/2022 
   

Attachments  
první termín písemné části závěrečné zkoušky z předmětu EP II.. 2022.pdf, 116,7 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html