Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP3000 Business Law - Case-study Test
Schedule item:    
Person: Alena Vacková   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 31.03.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 31.03.2022 12:34   
Last change: 31.03.2022 12:34 
Informace k výsledkům KLP konané dne 18.3.2022 

Klauzurní práce - Obchodní právo

18.3.2022

  

     Výsledky KLP byly vložené do Informačního systému 31.3.2022

     Zadání a řešení práce jsou přiložená

 

Datumy pro nahlížení do prací:

Doc. Patěk č.dv. 210              

7. dubna 2022   15,30-17,30 hod. a 14. dubna   13,30-15,30 hod.         

         

Dr. Tomášek č.dv. 211

         7. dubna 2022   10-12 hod. a 14. dubna   10-12 hod.

 

Prof. Černá č.dv. 212             

7. dubna 2022   15-16 hod. a 12. dubna   13-14 hod.

 

Doc. Eichlerová č.dv. 337                 

5. dubna 2022   13-14 hod. a  12. dubna   13-14 hod.        

 

Dr. Flídr č.dv. 230

         6. dubna 2022 13-14 hod. a 13. dubna   13-14 hod.          

 

Doc. Liška č.dv. 230                

7. dubna 2022   15,30-16,30 hod. a 14. dubna    15,30-16,30 hod.

    

Dr. Čech č.dv. 337         

         6. dubna 2022   16-18 hod. a 13. dubna   16-18 hod.

 

Dr. Hurychová č.dv. 212         

   7. dubna 2022     14-15,30 hod. a 14. dubna   14-15,30 hod.    

 

Dr. Josková č.dv. 230    

6. dubna 2022   10-11,30 hod. a 13. dubna   10-11,30 hod.         

 

Dr. Pelikán č.dv. 230     

         5. dubna 2022 17-18 hod. a 12. dubna 17-18 hod.

   

Attachments  
KLP_březen_2022_ZADÁNÍ A ŘEŠENÍ.docx, 28,6 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html