Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0765 Criminal Law IV
Schedule item:    
Person: JUDr. Martin Richter, Ph.D.   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 14.03.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 14.03.2022 21:51   
Last change: 14.03.2022 21:51 
Zadání a řešení cvičné klauzurní práce Slaměný vdovec 

Vážené studentky, vážení studenti,

tímto rádi zveřejňujeme řešení cvičné klauzurní práce Slaměný vdovec společně se zadáním.

Zároveň upozorňujeme, že všichni, kteří se rozhodli cvičnou klauzurní práci absolvovat, tak naleznou individuální zpětnou vazbu v aplikaci Moodle v rámci hodnocení jimi odevzdané práce. Nejčastější chyby při řešení cvičné klauzurní práce budou probrány zítra v rámci předmětu Trestní právo IV.

Přejeme hodně úspěchů při absolvování kontrol studia

KTP

   

Attachments  
SLAMĚNÝ VDOVEC - zadání[61].docx, 20,4 KB 
SLAMĚNÝ VDOVEC - řešení[97].docx, 25,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html