Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HPOP0046 Public International Law II
Schedule item:    
Person: Blanka Smutná   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 14.03.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 14.03.2022 14:02   
Last change: 14.03.2022 14:03 
MPV II přednáška 16.3.2022 

Právo mezinárodní bezpečnosti a základní zásady válečného práva a neutrality za ozbrojeného konfliktu:


https://cunicz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/28732401_cuni_cz/ERDAhQC457dDtV_8Y07Op7gBBsDL0vpUlZs4LG47iMhluw?e=ZLUe8n

 


https://cunicz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/28732401_cuni_cz/EctltHfqXyBOsMSENpX8x9sBhICubIa5HkBgda0k1LdgPQ?e=lg1GVl

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html