Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HDPV0107 Medical Law - case study
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 11.03.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 11.03.2022 23:18   
Last change: 11.03.2022 23:18 
Prezentace dr. Holčapka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky 
   

Attachments  
ZP PS občanskoprávní odpovědnost.pdf, 3,3 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html