Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0765 Criminal Law IV
Schedule item:    
Person: JUDr. Martin Richter, Ph.D.   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 08.03.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 08.03.2022 21:34   
Last change: 08.03.2022 21:34 
Zadání cvičné klauzurní práce z trestního práva 
Vážené studentky, vážení studenti,
 
katedra trestního práva se letos rozhodla přispět k přípravě studentů na úspěšné absolvování klauzurní práce z trestního práva mimo jiné tím, že jim bude umožněno složení klauzurní práce „nanečisto“.
 
Tímto zveřejňujeme zadání cvičné klauzurní práce, kterou měli studenti možnost absolvovat dne 8. 3. ve 12 hodin.
 
Vyhodnocení odevzdaných řešení klauzurních prací proběhne následující týden dne 15. 3. 2022 v rámci předmětu Trestní právo IV.
 
S přáním mnoha studijních úspěchů
 
Katedra trestního práva
   

Attachments  
SLAMĚNÝ VDOVEC - zadání Cvičné klauzurní práce.docx, 20,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html