Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Lucie Kopecká   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 04.02.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 25.02.2022 13:18   
Last change: 25.02.2022 13:18 
Výsledky zápočtových testů z latiny - 3. 2. 2022 

Výsledky zápočtových testů z latiny – 3. 2. 2022:

Nikitina, Žanna L I: oprava (hlavní problémy: odvozeniny slovesa „esse“, přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, chyby a nepřesnosti v překladu);

Větrovec, Filip L I: NE (nutno ještě zopakovat, vyjasnit a procvičit probranou latinskou látku).

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html