Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HDPV0107 Medical Law - case study
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 25.02.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 25.02.2022 11:14   
Last change: 25.02.2022 11:14 
Prezentace dr. Ryšky - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky pohledem soudc 
   

Attachments  
Medicínské právo (KU, LLM) (1).pptx, 185 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html