Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 21.02.2022   
Actual until: 21.02.2023   
Notice created: 21.02.2022 21:56   
Last change: 21.02.2022 22:09 
Přístupový kód pro vstup do platformy NNTB 

Link na platformu sloužící k možnosti podat podnět je https://www.prf.cuni.cz/podpora-a-pomoc/podat-podnet .

Přístupový kód pro vstup do platformy NNTB je PFombudsman .

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html