Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP3000 Business Law - Case-study Test
Schedule item:    
Person: Alena Vacková   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 18.02.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 18.02.2022 10:32   
Last change: 18.02.2022 10:32 
Informace k výsledkům KLP konané 4.2.2022 

 

Výsledky KLP z Obchodního práva ze dne 4. února 2022

byly vložené do IS

 

Zadání a řešení jsou uvedená v příloze

 

Možnosti nahlížení do prací u opravujících pedagogů:

Doc. Patěk           č.dv. 210               23. února 2022   10-12 hod. a   2. března   10-12 hod.

                  

Dr. Tomášek        č.dv. 211               24. února 2022   10-12 hod. a   3. března   10-12 hod.

  

Prof. Černá          č.dv. 212               22. února 2022   13-14 hod a   1. března   13-14 hod.

 

Doc. Eichlerová    č.dv. 337               22. února 2022   13-14 hod. a   1. března   13-14 hod.

 

Doc. Liška            č.dv. 230               24. února 2022       15,30-16,30 hod. a   3. března   15,30-16,30 hod.

    

Dr. Čech               č.dv. 337               23. února 2022       16-18 hod. a   2. března   16-18 hod.

 

Dr. Hurychová      č.dv. 212               24. února 2022       14-15,30 hod. a   3. března   14-15,30 hod.

 

Dr. Josková          č.dv. 230               23. února 2022       9,30-11 hod. a   2. března   9,30-11 hod.

 

Dr. Pelikán          č.dv. 230               22. února 2022       17-18 hod. a    1. března   17-18 hod.

 

   

Attachments  
KLP - únor 2022 - zadání a řešení.docx, 40,1 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html