Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 16.02.2022   
Actual until: 16.02.2024   
Notice created: 16.02.2022 10:19   
Last change: 16.02.2022 10:19 
Dodatečné termíny na zkoušky z předmětů Pracovní právo II. a Sociální zabezpečení II. - 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení vypisuje mimořádné zkouškové termíny z předmětu Pracovní právo II a Právo sociálního zabezpečení II, které jsou určeny (v souladu se sdělením Konání zkoušek a zápočtů za zhoršené epidemické situacepro studenty, kteří se nemohli prokazatelně dostavit na zkoušku v předchozím termínu z důvodu onemocnění COVIDem nebo povinnosti být v karanténě nebo izolaci. 
Organizační zajištění bude následující: termíny budou v SIS vypsány, ale bez možnosti elektronického přihlašování. Přihlášky na termín budou studenti zasílat na sekretariát  katedry a přiloží k němu lékařské potvrzení, že v předchozím termínu se nebyli schopni zkoušky účastnit. Po ověření splnění této podmínky budou v SISu sekretariátem zapsáni.

 

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

tajemník katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html