Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 07.02.2022   
Actual until: 07.02.2025   
Notice created: 07.02.2022 17:17   
Last change: 07.02.2022 17:17 
Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022 

Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení – LS 2021/2022

 

Bude-li v rámci protiepidemických opatření zavedena distanční výuka, bude jednotlivými vyučujícími katedry, resp. v rámci jednotlivých předmětů garantovaných katedrou vedena takto.

 

 

1.       Právo sociálního zabezpečení I.

 

a)       Přednáška

-          přednášky budou předtočeny a dostupné prostřednictvím moodlu, příp. budou probíhat v den a hodinu dle rozvrhu prostřednictvím MS Teams s tím, že z přednášky bude pořízen záznam, který bude dostupný prostřednictvím moodlu

-          podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

 

b)      Seminář

-          Prof. Štangová

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-          Prof. Koldinská

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-          Doc. Štefko

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-          JUDr. Tomšej

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-          JUDr. Lang

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-          Doc. Vysokajová

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-          Mgr. Řehořová

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

 

2.       Ochrana osobních údajů se zaměřením na pracovněprávní vztahy

-          podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

-          v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

 

 

3.       Zaměstnávání cizinců a jejich sociální integrace

-          podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

-          v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

 

4.       Gender a sociální práva

-          podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

-          v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

 

5.       Specifické otázky kolektivního pracovního práva

-          v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být PVP vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams (v případě externích vyučujících i na základě jiných – jimi preferovaných platforem – v takovém případě bude studentům předem bude avizována změna).

-          doplňkově bodu studentům k některým tématům poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

 

6.       Pracovněprávní spory – případové studie

-          v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být PVP vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams (v případě externích vyučujících i na základě jiných – jimi preferovaných platforem – v takovém případě bude studentům předem bude avizována změna).

-          doplňkově bodu studentům k některým tématům poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

 

7.       Sociální deviace

-          podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

-          v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams. Přednáška bude doprovázena prezentací.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html