Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament
Schedule item:    
Person: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 04.01.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 04.01.2022 19:23   
Last change: 04.01.2022 19:23 
Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - Testy Gn, Mojžíš/Desatero,Jz,Ssd,Rt,1-2S a term 

Vážené kolgyně, vážení kolegové,

 

zdravím Vás v novém kalendářním roce, v čase vánočním a přeji vše dobré!

 

V příloze naleznete výseldky dosud Vámi napsaných testů - zbývá nám na svátek Epifanie - Zjevení Páně (lidově tří králů) ještě poslední test při naší poslední hodině na probírané téma: Elijáš, Elíša, rozdělené královśtví, doplňuící části k 2. Královské z Iz a Jr (viz pasáže psané v ČEP formou prozy), Ester a Daniel (kapitoly 1-6) Všřím, že budete na test, oznámený již před vánočními svátky, připraveni a zdárně ho napíšete.

 

Následně budeme probírat při této poslední hodině již poslední témata - knihu Job ad., z nichž test psát již nebudete.

 

Pokud ze všech testů budete mít v průměru min. 70%, budu Vám moci zapsat následně zápočet.

Pokud máte z některého testu pod 50%, je třeba si daný test opravit.

 

Ve zkouškovém období, které začne 10.1.2022 vypíši opravné termíny pro opravné testy.  Termíny pro opravné a doplňující testy vypíši vždy ve čtvrtek od 16.00 h. v termínech: 13.1.; 20.1.; 3.2. Poté nám zbude ještě jeden týden před zahájením nového semeetru, pokud by bylo potřeba. 

 

Nový semestr začíná 14.2.2020. Ráda se s Vámi uvidím při Prosemináři Nového zákona.

 

Do té doby ale ještě 6.1. na poslední hodině (a posledním testu v tomto semestru) a poté případně na opravných testech.

S přáním požehnaného nového roku

Hana Tonzarová

 

 

 

 

 

 

 

   

Attachments  
Výsledky testů SZ 2021-22 Gn a Mojžíš- Desatero, Jz,Sd,Rt,1.2.pdf, 99,8 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html