Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HOPV0187 Medical Law I
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 28.10.2021   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 28.10.2021 15:23   
Last change: 28.10.2021 15:23 
Prezentace doc. Šustka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví 
   

Attachments  
ZP I_3_Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví_2021.pptx, 220,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html