Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1821 Medical Law I
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 21.10.2021   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 21.10.2021 16:05   
Last change: 21.10.2021 16:05 
Prezentace doc. Šustka - Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví 
   

Attachments  
ZP I_2_Z nové legislativy_2021.pptx, 146,3 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html