Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PATL120K Basics of Athletics
Schedule item:    
Person: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.   
Department: Atletika (51-600100)   
Actual from: 06.10.2021   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 06.10.2021 13:22   
Last change: 11.10.2021 15:30 
program 
PATL120 - Atletické základy / PATL120C - Basic athletics
2021/22   Program výuky    
výuka:  po 13:00 Krupková, Vostatková, Červinka, Hojka (ENG)  
    čt 11:00: Krupková, Vostatková, Blažek, Vindušková  
Lekce datum Program
    Krup Vos Čer / Bla Hoj
1   RCV - tyče RCV - překy RCV - švihadlo RCV - med balls
Po 4.10. SBC SOC SVC running drills
Čt 7.10. obecná vytrvalost fartlek tempová vytrvalost specific endurance
2   RCV - překy RCV - švihadlo RCV - medik warm up - basic
Po 11.10. SOC SVC SBC jumping drills
Čt 14.10. fartlek tempová vytrvalost speciální vytrvalost speed endurance
3   RCV - švihadlo RCV - medik RCV - základ warmup - pairs
Po 18.10. SVC SBC SOC throwing drills
Čt 21.10. tempová vytrvalost speciální vytrvalost rychlostní vytrvalost pace endurance
4   RCV - medik RCV - základ RCV - dvojice warm up sticks
Po 25.10. SBC SOC SVC running drills
Čt 28.10. speciální vytrvalost rychlostní vytrvalost tempová vytrvalost general endurance
5   RCV - základ RCV - dvojice RCV - tyče warm up - hurdles
Po 1.11. SOC SVC SBC jumping drills
Čt 4.11. rychlostní vytrvalost tempová vytrvalost obecná vytrvalost fartlek
6   RCV - dvojice RCV - tyče RCV - překy warm up - rope
Po 8.11. SVC SBC SOC throwing drills
Čt 11.11. tempová vytrvalost obecná vytrvalost fartlek pace endurance
7   atletické hry + zápočet 3000 / 1500
Po 15.11.
Čt 18.11.
           
Zápočtové požadavky: muži 3000 m: 12:00,0 / 13:00,0 ženy 1500 m: 6:30 / 7:15
           
   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html