Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0805 Administrative Law IV
Schedule item:    
Person: Eva Preclíková   
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)   
Actual from: 29.06.2021   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 29.06.2021 09:09   
Last change: 22.09.2021 12:33 
Výsledky KLP ze dne 18.6.2021 a nahlížení do prací 

Nahlížení do klausurních prací je možné na sekretariátě  katedry v úředních hodinách pondělí - čtvrtek od 9 - 11 hod.  Následně je možné  mailem domluvit konzultaci s vyučujícím , který práci opravoval.

   

   

Attachments  
KLP č. 4 - 2021 (10.9.2021) zadání + řešení..docx, 21,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html