Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 29.10.2020   
Actual until: 01.01.2050   
Notice created: 29.10.2020 17:59   
Last change: 29.10.2020 17:59 
Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK) 
   

Attachments  
SZK_3_otázky_2020_21 Obchodní právo - obsah.doc, 64 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html