Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 05.10.2020   
Actual until: 05.10.2022   
Notice created: 05.10.2020 16:15   
Last change: 05.10.2020 16:15 
Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020 

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

konzultační hodiny dne 6. 10 a 13.10. 2020 se budou konat distančně prostřednictvím MS Temas; případně je možné konat konzultace i v jiných dnech a hodinách. 

 

Konzultaci je třeba domluvit prostřednictvím elektronické pošty. Stejně tak lze, bude-li to třeba, prostřednictvím elektronické pošty domluvit i osobní konzultaci. 

 

S pozdravem

 

Jakub Morávek

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html