Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PFYB100 Human Physiology
Schedule item:    
Person: MUDr. Kamila Čížková   
Department: Fyziologie (51-500200)   
Actual from: 05.10.2020   
Actual until: 01.10.2022   
Notice created: 05.10.2020 08:47   
Last change: 04.10.2021 12:16 
Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd 

Milí studenti,

upřímně doufáme, že pro Vás fyziologie člověka bude přínosným předmětem. Pro lepší orientaci ve studiu si, prosím, přečtěte následující informace.

Podmínky splnění předmětu

 1. zápočet bude udělen na základě ideálně 100% docházky na praktika, odevzdaných vyplněných protokolů z 5 témat praktických cvičení a úspěšně absolvovaného, elektronického zápočtového testu. Tento test budete psát distančně. Podmínkou jeho splnění bude 75% úspěšnost.
  • Nemoc, karanténa, či izolace jsou osparavedlnitelným důvodem absence. Na způsobu náhrady zmeškaných praktik se dohodněte s vyučujícím praktik.
  • Protokoly si pořizuje a vyplňuje každý student své vlastní a sám zodpovídá za jejich správnost. Informace o možnosti koupě protokolů obdržíte v průběhu prvních praktik.
 2. zkouška (1. a 2. termín) bude realizována v podobě prezenčního elektronického testu, v počítačové učebně UK FTVS. Hodnocení bude následovné: 75% - 80% dobře, 80% - 90% velmi dobře, 90% - 100% výborně. V  případě, že nesplníte ani jeden ze dvou termínů elektronického testu pokračujete 3. termínem, který již bude realizován ústně. Otázky pro ústní zkoušení najdete v kurzu Fyziologie člověka pro studenty TVS UK FTVS 2020/2021 v Moodlu 1. Pro případné ústní zkoušení si losujete 2 otázky - jednu z obecné, druhou z nervosvalové fyziologie.

Online realizace přednášek

Přednášky se uskuteční v čase uvedeném v rozvrhu na adrese: https://connect.cuni.cz/fyzio21/

Pokyny pro vstup do konferenční místnosti jste obdrželi emailem.

Elektronické studijní zdroje

Jako doplněk Vámi zvolených studijních zdrojů můžete využít materiály v následujících kurzech v Moodle 1:

 • kurz Fyziologie člověka pro studenty TVS UK FTVS 2020/2021
  • Zde budete též plnit Vaše zkouškové testy.
 • kurz "Praktická cvičení" fyziologie člověka
  • Zde budete plnit Vaše zápočtové testy a naleznete zde i možnost procvičení otázek z jednotlivých témat zápočtového testu.

Vstup do kurzů je podmíněn znalostí hesla. Heslo Vám prozradím v průběhu přednášek. Vstupem do kurzu se zavazujete k používání poskytnutých materiálů pouze pro vlastní účely a jejich dalšímu nešíření.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mne neváhejte obrátit. Kamila Čížková

 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html