Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 23.09.2020   
Actual until: 23.09.2022   
Notice created: 23.09.2020 10:01   
Last change: 26.09.2020 14:58 
Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Pracovní právo II.

 

a)     Přednáška

-        přednášky budou vedeny prostřednictvím MS Teams. Přednáška probíhat v den a hodinu dle rozvrhu, tj. ve středu od 12:00 hodin.

-        případně mohou být některé přednášky předtočeny a dostupné prostřednictvím fakultního kanálu youtube.

 

a)     Seminář

-        Mgr. Řehořová

§  studentům budou poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        JUDr. Morávek

§  studentům budou poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Prof. Pichrt

§  studentům budou poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Doc. Hůrka

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Prof. Štangová

§  výuka bude vedena prostřednictvím e-mailové komunikace a případně individuálních konzultací

-        Prof. Koldinská

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Doc. Štefko

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams. K dispozici bude prezentace a studijní materiály. Zadání tematických příkladů před konáním semináře skrze hromadný email ze SIS či MS Teams. Příležitostně též Life Size k hromadným konzultacím.

-        Doc. Vysokajová

§  výuka bude vedena prostřednictvím e-mailové komunikace, případně prostřednictvím moodlu (poskytování studijních podkladů)

-        JUDr. Tomšej

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Mgr. Stonjek

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams; příprava na semináře bude studentům zasílána prostřednictvím hromadného e-mailu ze SISu.

 

 

1.      Právo sociálního zabezpečení II.

 

a)     Přednáška

-        přednášky budou vedeny prostřednictvím MS Teams. Přednáška probíhat v den a hodinu dle rozvrhu, tj. v úterý od 10:00 hodin.

-        případně mohou být některé přednášky předtočeny a dostupné prostřednictvím fakultního kanálu youtube.

 

b)     Seminář

-        Prof. Štangová

§  výuka bude vedena prostřednictvím e-mailové komunikace a případně individuálních konzultací

-        Prof. Koldinská

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Doc. Štefko

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams. K dispozici bude prezentace a studijní materiály. Zadání tematických příkladů před konáním semináře skrze hromadný email ze SIS či MS Teams. Příležitostně též Life Size. k hromadným konzultacím.

-        JUDr. Tomšej

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        JUDr. Lang

§  podkladové materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím moodlu.

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Mgr. Stonjek

§  v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měly probíhat semináře, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

-        Mgr. Kubešová

§  výuka bude vedena prostřednictvím moodlu. K dispozici budou komentované prezentace a příklady k procvičování.

 

 

 

1.      Moot court – pracovní právo

-        studentům budou poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

-        v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams.

 

2.      Úvod do sociální politiky

-        v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams a u externích vyučujících též Life Size. Přednáška bude doprovázena prezentací. Příležitostně též Life Size k hromadným konzultacím.

 

1.      Pracovní právo v aplikační praxi

-       v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být PVP vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams (v případě externích vyučujících i na základě jiných – jimi preferovaných platforem – v takovém případě bude studentům předem bude avizována změna).

-    doplňkově bodu studentům k některým tématům poskytovány studijní materiály prostřednictvím moodlu (prezentace a příklady k vyučované materii).

1.      Politika zaměstnanosti a personální řízení

 

-        v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams a u externích vyučujících též Life Size. Přednáška bude doprovázena prezentací. Příležitostně též Life Size k hromadným konzultacím.

1.      Rodinná politika

    • v hodinách a dnech, kdy by podle rozvrhu měl být výběrový předmět vyučován, budou semináře vedeny prostřednictvím MS Teams. Přednáška bude doprovázena prezentací.
   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html