Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis
Schedule item:    
Person: Mgr. Eva Slavíčková   
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)   
Actual from: 07.01.2020   
Actual until: 07.01.2025   
Notice created: 07.01.2020 10:14   
Last change: 07.01.2020 14:00 
Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací 

Změny v oblasti obhajoby diplomových prací s účinností od 1.1.2020. 

Diplomová práce musí být odevzdána nejpozději 6 týdnů před plánovaným termínem obhajoby.

Na odůvodněnou písemnou žádost studenta doplněnou souhlasem se zkrácením lhůty pro zaslání posudku lze konat obhajobu v témže měsíci, práce však musí být odevzdána nejpozději do 3. dne měsíce, ve kterém má proběhnout obhajoba.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html