Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0091 Development Psychology
Schedule item:    
Person: PhDr. Jan Drahoňovský   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 22.10.2019   
Actual until: 22.10.2022   
Notice created: 22.10.2019 10:14   
Last change: 22.10.2019 10:14 
02_Prenatální a novorozenecké období 
   

Attachments  
Prenatální a novorozenecké období.pptx, 5,6 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html