Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0161 Latin I
Schedule item:    
Person: Mgr. Lucie Kopecká   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 04.01.2022   
Actual until: 30.09.2022   
Notice created: 06.01.2015 13:49   
Last change: 17.05.2022 14:29 
Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály 

Informace k zápočtům a zkouškám z latiny:

Pro zápočtové testy z L I, L II a L III a pro zkoušku z L IV vypíšu během druhé poloviny května 2022 v SISu pro červnovou část zkouškového období tři termíny a během června pak jeden či dva termíny pro zářijovou část zkouškového období.

V případě zájmu se pak prosím na zvolený termín (zvolené termíny) přihlašte v SISu. Nebude-li se moci některý zájemce o zápočet z latiny ze závažných důvodů zúčastnit žádného z nich, může si se mnou během zkouškového období (v nouzových případech i po jeho skončení, tedy během přednáškového období v letním semestru) domluvit individuální termín. Kontakty: kopecka@etf.cuni.cz; 776 016 432.

Požadavky pro jednotlivé zápočty a zkoušku:

L I: lekce I-VI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I;

L II: lekce I-XI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I a povinných slovesných stupnic k L II;

L III: lekce I-XVIII naší učebnice, znalost povinných slovesných stupnic k L III, pro druhou část zápočtového testu je nutný slovník;

L IV: lekce I-XXIV naší učebnice, příprava zadaných textů.

Naše učebnice: M. Přecechtělová, Latina nejen pro teology, Praha 2009.

Povinná slovíčka, povinné slovesné stupnice a také vzorové zápočtové testy (pro lepší trénink) máte k dispozici ke stažení u tohoto lístku.

Pro účinnější trénink, pochopení či zopakování látky doporučuji podívat se na videa s latinskou mluvnickou tématikou na YouTube kanálu "Latina pro samouky":

https://www.youtube.com/channel/UCw7RCOvya9Zmzssmey6XLCg

Na tomto kanálu jsou i videa prezentující komentovaná správná řešení vzorových zápočtových testů!

Výsledky zápočtových testů a zkoušek budu vyvěšovat na nástěnce SISu.

Konzultační hodiny během zkouškového období proběhnou po naší předchozí dohodě. V případě potřeby konzultace či v případě dotazů se mi prosím ozvěte - potřebné kontakty vizte výše.

Přeji Vám mnoho zdaru při přípravě i u zápočtů a zkoušek! :-)

Lucie Kopecká

 

   

Attachments  
L-I-zapoctovy-test-vzor.doc, 66 KB 
L-II-povinne-slovesne-stupnice.doc, 57 KB 
L-II-zapoctovy-test-vzor.doc, 67 KB 
L-III-povinne-slovesne-stupnice.doc, 90,5 KB 
L-III-zapoctovy-test-vzor.doc, 83,5 KB 
L-I-povinna-slovicka.doc, 118,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html