Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Arts   
Course: ASZNJ0023 LAP - German
Schedule item: 12aASZNJ0023x01   
Person: Klára Tschek, M.A.   
Department: Language Centre - German (21-JCN)   
Actual from: 16.04.2013   
Actual until: 16.04.2024   
Notice created: 16.04.2013 21:55   
Last change: 16.04.2013 21:55 
Odkaz německá gramatika 

Kapitoly z německé gramatiky:

Sloveso

  • Podstatné jméno
  • Přídavné jméno
  • Členy a zájmena
  • Předložky
  • Příslovce

http://blog.deutschweb.net/cs-gramatika-nemciny/

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html