Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 06.10.2013   
Actual until: 30.11.2023   
Notice created: 30.11.2012 18:36   
Last change: 05.01.2022 19:44 
Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář 

Příloha obsahuje podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář u dr. Bílkové.

   

Attachments  
Podmínky-Zápočet.pdf, 246,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html