Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 18.03.2011   
Actual until: 01.01.2100   
Notice created: 18.03.2011 15:11   
Last change: 30.04.2013 11:04 
Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele 

Návod pro vytvoření skupin studentů, předpis seminární práce, stažení prací, odeslání ke kontrole podobnosti, zobrazení výsledků kontrol.

   

Attachments  
seminarni_prace_navod_uc.doc, 2 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html