Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 28.02.2011   
Actual until: 01.01.2100   
Notice created: 28.02.2011 11:31   
Last change: 28.02.2011 11:31 
Manuál pro oponenty závěrečných prací 

Manuál pro oponenty - vkládání posudku do modulu Vypisování témat prací

   

Attachments  
ZP_manual_oponent.pdf, 992,9 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html