Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 09.12.2010   
Actual until: 01.01.2100   
Notice created: 09.12.2010 11:29   
Last change: 09.12.2010 11:38 
Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce 

V přiloženém souboru najdete Přihlášku k obhajobě diplomové/bakalářské práce pro pregraduální studium.

   

Attachments  
prihlaska_k_obhajobe_dipl_bc.doc, 119,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html