Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 09.12.2010   
Actual until: 01.01.2100   
Notice created: 09.12.2010 11:20   
Last change: 09.12.2010 11:29 
Přihláška k obhajobě dizertační práce 

V přiloženém souboru najdete formulář Žádost o obhajobu dizertační práce pro postgraduální doktorské studium.

   

Attachments  
zadost-o-obhajobu_pgs.doc, 44 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html